Milan Maťaš - Slovak tango
 • O nás
 • Koncerty
 • Multimédiá
 • Napíšte nám
 • Kontakt
 • Milan Maťaš

  Milan Maťaš

  Základnú umeleckú školu absolvoval v hre na husliach. Ku kontrabasu sa dostal až, ako študent Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Študoval v triede Róberta Ragana a neskôr na AU v Banskej Bystrici u Mgr. Jána Krígovského. Štúdium úspešne ukončil v roku 2012 s titulom Mgr. art.

  Od mala sa venoval folklóru (DFS Zornička). Neskôr FS Marína a hosťoval v mnohých ďalších (FS Mladosť, FS Bystrina)

  Počas štúdia na konzervatóriu pôsobil vo všetkých orchestrálnych projektoch organizovaných školou (účasť na medzinárodnom hudobnom festivale v Grécku, medzinárodný študentský projekt Dido a Aeneas, rockové requiem a. i.)

  V roku 2007 bol prizvaný do zoskupenia Tono per anima, s ktorým v tom istom roku vyhral medzinárodnú akordeónovú súťaž v Poprade v kategórii estrádna hudba. Na základe tejto ceny dostal ocenenie za úspešnú reprezentáciu Banskobystrického samosprávneho kraja.

  Počas štúdia na vysokej škole sa zúčastnil niekoľkých majstrovských kontrabasových kurzov (R. Patkoló, Š. P. Bartuš) Momentálne pracuje ako zástupca kontrabasovej sekcie v štátnej opere v Banskej Bystrici a popritom sa venuje aj pedagogickej činnosti a aj jeho srdce bije pre SLOVAK TANGO.

  Peter Račko Andrej Turčin František Kubiš Milan Maťaš René Bošeľa
  Robo Bošeľa a swetko, 2013